ΕΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

Νέα υπερηχογραφική μέθοδος, Νέα διάσταση στη μελέτη των ιστών!

Η ελαστογραφία είναι μια νέα υπερηχογραφική μέθοδος μέτρησης της ελαστικότητας και της σκληρότητας των ιστών. Είναι εντελώς ανώδυνη και αποτελεί προέκταση της υπερηχογραφικής εικόνας, προσθέτοντας μια νέα διάσταση στη μελέτη των ιστών.

Η πλέον εξελιγμένη μορφή ελαστογραφιας είναι η ShearWave ελαστογραφια, σε αντίθεση με την απλή (strain).

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ SHEARWAVE ΕΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Επιλέγονται καλυτέρα τα προς βιοψία ευρήματα και μειώνονται οι βιοψίες.

Σχεδιάζεται έτσι η βιοψία, ώστε τα δείγματα να είναι υψηλής διαγνωστικής αξίας.

Αναδεικνύονται μικρές βλάβες, όπου ο συνηθισμένος υπεηχοτομογραφικός έλεγχος αδυνατεί να εντοπίσει.

Αναδεικνύεται η πραγματική έκταση της βλάβης, που μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την αρχική εικόνα στο συνήθη υπερηχογραφικό έλεγχο.

Παρακολουθούνται πληρέστερα το ευρήματα, αν ενδείκνυται παρακολούθηση.

 

ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ;

Στην παρακολούθηση χρόνιων ηπατικών νόσων (μπορούν να δοθούν σχετικά ακριβείς ενδείξεις για την παρουσία προχωρημένης ίνωσης η/και κίρρωσης).

Στη διερεύνηση όζων στον υπερηχοτομογραφικό έλεγχο του θυρεοειδή (δίνει περισσότερες πληροφορίες για την πιθανότητα ένας όζος να είναι κακοήθης).

Στη διερεύνηση ύποπτων ευρημάτων στον υπερηχογραφικό έλεγχο των μαστών (π.χ. σε γυναίκες με ινοκυστική μαστοπάθεια αναδεικνύονται καλύτερα οι πραγματικές κύστεις από κακοήθειες που μοιάζουν με κύστεις).

 

Στην "Ακτινολογική Διάγνωση Μεγάρων-Πολυϊατρείο" διαθέτουμε υπέρηχους υψηλής ευκρίνειας & εξαιρετικά υψηλής υπολογιστικής δύναμης, οι οποίοι είναι εξοπλισμένοι με την πλέον εξελιγμένη μορφή ShearWave ελαστογραφία. Μπορεί να γίνει ελαστογραφικός έλεγχος στο θυρεοειδή, στο ήπαρ και στο μαστό.