ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Μερικοί άνθρωποι ανησυχούν για τις ακτινογραφίες δοντιών και την ακτινοβολία που πιθανόν να λάβουν από αυτές. Δείτε παρακάτω τις πιο συχνές απορίες γύρω από την ακτινογραφία δοντιών και τις απαντήσεις τους.

Οι δόσεις ακτινοβολίας των ακτινογραφιών έχουν ως εξής:

• Ακτινογραφίες μετά πτερυγίου (4 ακτινογραφίες) =0,038 mSv
• Οπισθοφατνιακές Full-mouth series (18 ακτινογραφίες)=0,150 mSv
• Ακτινογραφία θώρακος = 0,080 mSv
• Ακτινογραφία ανωτέρου γαστρεντερικού σωλήνα = 2,400 mSv
• Πανοραμική ακτινογραφία= 0,007-0,038 mSv
• Οδοντιατρική υπολογιστική τομογραφία =0,027-0,056 mSv

​​​​​​​Oι ανωτέρω τιμές μειώνονται κατά 90% αν γίνουν ψηφιακά.

image-358621-erotisis-foto2-8f14e.jpg

Η ψηφιακή πανοραμική ακτινογραφία σε συνδυασμό με την κλινική εξέταση της στοματικής κοιλότητας βοηθά τον οδοντίατρο να διαπιστώσει: 

  • Μικρές τερηδόνες μεταξύ των δοντιών ή τερηδόνες κάτω από υπάρχουσες αποκαταστάσεις, κατάγματα δοντιών, ακρορριζικές κύστες, περιοδοντική νόσο
  • Οποιαδήποτε γναθοπροσωπική ανωμαλία
  • Κάποια παθολογική κατάσταση στα οστά των γνάθων, αν κάτι τέτοιο υποδεικνύεται από το ιστορικό τους ή από την κλινική τους εξέταση
  • Αν κάποιο δόντι είναι έγκλειστο
  • Σε βάθος κάποιο ορθοδοντικό πρόβλημα
  • Προκύπτει η πιθανότητα ύπαρξης ξένου σώματος στα οστά των γνάθων ή στα μαλακά μόρια της περιοχής του στόματος, αν κάτι τέτοιο αποδεικνύεται από την κλινική εξέταση ή το ιστορικό του ασθενούς
  • Τη σοβαρότητα δυσλειτουργίας της κροταφογναθικής διάρθρωσης 
  • Τη κατάσταση του στόματος για ασθενείς στους οποίους πρόκειται να τοποθετηθούν εμφυτεύματα
  • Την κατάσταση του στόματος για ασθενείς στους οποίους πρόκειται να τοποθετηθούν μερικές ή ολικές οδοντοστοιχίες ή ακίνητες προσθετικές εργασίες 
  • Πιθανά κατάγματα γνάθων για ασθενείς που έχουν τραυματιστεί στο πρόσωπο

Η ευκρίνεια της ψηφιακής πανοραμικής ακτινογραφίας μπορεί να επηρεαστεί είτε αν ο ασθενής δεν παρέμεινε εντελώς ακίνητος κατά τη διαδικασία είτε να μην τοποθετήθηκε σωστά ο ασθενής στο μηχάνημα. Η δόση ακτινοβολίας των οδοντιατρικών είναι εξαιρετικά μικρή. Εάν σας ανησυχεί η έκθεσή σας στην ακτινοβολία της ψηφιακής πανοραμικής ακτινογραφίας, συζητήστε το εκτενέστερα με τον οδοντίατρό σας.